+385 1 2981 265   

Servis

Zaprimanje satova na reklamaciju (samo onih pod garancijom):
Casa trgovina satovima d.o.o.
Ljubijska 33, 10000 Zagreb
Tel: 01-2981-265
E-mail: casio@casawatch.hr

 

Službeni servis:
Urar Ignac
Avenija Dubrava 15, 10000 Zagreb
Tel: 01-2911-905
E-mail: josip.saric7@zg.t-com.hr

Molimo da sve upite za rezervne djelove uputite u Servis Ignac (za gospodina Josipa Šarić).