+385 1 2981 265   

Servis

Zaprimanje satova na reklamaciju (samo onih pod garancijom):
Casa trgovina satovima d.o.o.
Ljubijska 33, 10000 Zagreb
Tel: 01-2981-265
E-mail: casio@casawatch.hr

 

Službeni servis:
Urar Ignac Hrvatić
Av. Dubrava 15, 10040 Zagreb
Tel: 01/2911-905

Molimo da sve upite za rezervne djelove uputite u Servis.